Rekisteri- ja tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Juhokusti (y-tunnus 2355726-6)
Oravanmarjantie 11
80160 JOENSUU
Juhokustin henkilökunta
info@juhokustiina.com

Rekisterin nimi

Juhokustin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Juhokustin asiakastietojen ylläpitämiseen sekä asiakkaiden tilausten arkistointiin ja käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:


Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään sekä ostoihin liittyvistä tapahtumista.

Tietojen säilytys


Rekisterin suojaus

Juhokustin verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Kaikkia rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.  

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Oikeus valituksen tekemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus unohdetuksi tulemiseen

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Checkout Finland Oy:n maksutavat

Mikäli tilauksen maksu tapahtuu käyttäen Checkout Finland Oy;n palvelua, tallentaa Checkout Finland Oy tietoja tilaajasta omaan rekisteriinsä. Tähän rekisteriin liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä suoraan Checkout Finland Oy:hyn.